Balık Yağı ve Diabetik Retinopati İlişkisi

Her zaman söylediğim gibi; sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli yatırım koruyucu sağlık uyarılarına kulak asmaktır.
Bugün sizlere bahsedeceğim araştırma da bu kapsamda. Üstelik bu çalışmada, araştırma dahilindeki popülasyonun ortalama yaşı 67. Yani hangi yaşta olursanız olun koruyucu tıbbın nimetlerinden yararlanıyorsunuz. Bu aslında ünlü PREDIMED çalışmasının bir alt kolu. Araştırma kapsamına alınan kişiler daha önceden diyabet tanısı almış kişiler. Bu kişilerde diyabetik retinopati yani diabetin en korkulan komplikasyonlarından birinin gelişme olasılığı araştırılmış. 3482 kişinin 6 yıllık takibi sonucunda günde 500 mg balık yağı alan ve almayan grup karşılaştırılmış (ki bu düzeye haftada sadece 2 gün yağlı balık yiyerek ulaşabilirsiniz) ve balık yağı alımı yeterli olan grupta tedavi gerektiren diyabetik retinopati (lazer fotokoagülasyon, vitrektomi, antianjiyojenik tedavi) sıklığı yaklaşık %50 oranında azalmış.
Kaynak: JAMA Ophthalmol. 2016 Oct 1;134(10):1142-1149. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.2906.