COVID-19 YAŞLANMA SÜREÇLERİNE KARŞI GENEL TAVRIMIZI DEĞİŞTİRECEK Mİ? -3-

Otofaji mekanizmasını arttıran ikinci girişime gelince; bu da hiç yabancınız değil: Enerji stresi yaratmak yani egzersiz yapmak. Egzersizin iskelet kasında, kalp hücrelerinde, pankreasın insülin üreten beta hücrelerinde, yağ dokusu hücrelerinde ve bağışıklık sistemi hücrelerinde akut otofajik yanıt ürettiği gösterilmiş. Bu dokulardan özellikle iskelet kası hücrelerinde yaratılan otofajik yanıtın günlerce sürebildiği gözlenmiş.

Lisedeki derslerinizden pek çoğunuzun hatırlayacağı gibi adenozin trifosfat (ATP), enerji üretiminde açığa çıkan son üründür. Bu 3 fosfatlı molekül enerji harcanması sırasında önce iki fosfatlı ADP’ye daha sonra da tek fosfatlı AMP’ye çevrilir. Hücre içerisinde AMP’nin ATP’ye oranının giderek artması AMP kinaz (AMPK) denilen enzimi aktifleştiriyor. Bu enzim aktivitesindeki artış da otofaji ile ilişkili genlerin faaliyetini uyarıyor. Egzersiz ile indüklenen AMPK yanıtı egzersizin süresi arttıkça daha da artıyor. Örneğin 8 haftalık direnç egzersizlerinin yaşlılarda otofajiyi arttırdığı gözlenmiş. Kilolu ve yaşlı kadınlarda yapılan bir başka çalışmada 6 ay süreyle ortalama bir hızda yürüyüş yapıp direnç egzersizi de uygulayan kişilerde otofaji ile ilişkili genlerin aktivasyonunda %300 seviyesinde bir artış gözlenmiş.

Yaşlılık sürecimizde bence beyin ile birlikte en önemli organımız olan kaslarımızın korunması açısından büyük faydalar gösteren egzersizin aynı zamanda otofajik mekanizmaları uyarması, hiç şüphesiz bağışıklık sistemimizi de çok olumlu bir şekilde etkilemektedir.

 

Kaynak: Aging Cell. 2019;18:e12876. https://doi.org/10.1111/acel.12876