Obezite ve Fiziksel Egzersiz İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünme Vakti Gelmedi mi?

Obezite ve Fiziksel Egzersiz İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünme Vakti Gelmedi mi?